رئیس جمهور محمد اشرف غنی صبح امروز در راس یک هیات عالی رتبه دولتی به منظور بررسی وضعیت عمومی و امنیتی زون شمال، به ولایت بلخ رسید.

رئیس جمهور محمد اشرف غنی صبح امروز در راس یک هیات عالی رتبه دولتی به منظور بررسی وضعیت عمومی و امنیتی زون شمال، به ولایت بلخ رسید.
قرار است رئیس جمهور در این سفر، با مسئولین ملکی و نظامی، رهبران سیاسی و جهادی، بزرگان قومی و متنفذین، دیدارهای جداگانه داشته باشد