جلسه امنیتی به ریاست رئیس جمهور غنی دایر شد

جلسه امنیتی تحت ریاست رییس جمهور محمد اشرف غنی، عصر امروز در ارگ برگزار شد و در آن روی وضعیت عمومی امنیتی کشور به خصوص روی نقاط آسیب پذیر بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
مسئولین نهادهای امنیتی و دفاعی، گزارش فعالیت ها و برنامه های شأن را در راستای دفع حملات دشمن، با رئیس جمهور شریک ساختند.
رئیس جمهور غنی، پس از استماع گزارش ها و معلومات از سوی آنان، از شجاعت، فداکاری و اقدامات به موقع نیروهای امنیتی و دفاعی در خطوط اول جنگ و سایر نقاط کشور تمجید کرد و به منظور خنثی سازی دسیسه ها و دفع و طرد حملات دشمن به مسئولین مربوطه هدایات لازم داد