د يوشمير ولایتونو د بېلابېلو ښکلو سيمو او پرمختګونو هوايي ننداره…