خوست کې د سلګونو علماکرامو، قومي مشرانو او ځوانانو له خپلو ملي ځواکونو څخه د ملاتړ غونډه