په خوست کې د جمهوري نظام، ملي امنيتي او دفاعي ځواکونو څخه د ملاتړ غونډو او د تطبيق شويو پراختيايي پروژو په اړه جوړه شوې ویډیو