د پکتیا درې ولسوالۍ (احمدابا، سیدکرم او مېرزکه) د ترهګرو له وجوده پاکې شوې.