بسیج مردم ولسوالی گذره ولایت هرات در حمایت از نظام و نیرو های امنیتی کشور