په خوست کې د نظام او ملي امنيتي او دفاعي ځواکونو څخه د ملاتړ غونډې ويډيو