تجلیل با شکوه از روز ملی بیرق در ولایات هرات، پروان و بدخشان!

از روز ملی بیرق امروز با حضور والیان و مسولین محلی ولایات هرات، پروان، بدخشان و ولسوالی های پغمان، میربچه کوت کابل و شمار زیادی از جوانان، زنان با برنامه های متنوع و فرهنگی تجلیل به عمل آمد