رئیس جمهور غنی: بیرق تمثال استواری، عزم و ارادۀ ملی ماست

رئیس جمهور محمد اشرف غنی، قبل از ظهر امروز در مراسم گرامیداشت از روز بیرق ملی که در صحن ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود، اشتراک و سخنرانی نمود.
در این مراسم که بانوی اول کشور، معاون دوم ریاست جمهوری، رئیس شورای عالی مصالحه ملی، رئیس مشرانو جرگه، شماری از اعضای کابینه و مجلسین شورای ملی و مشاورین ریاست جمهوری نیز حضور داشتند، ابتدا رئیس جمهور بیرق ملی کشور را به اهتزاز درآورد.
پس از نواختن سرود ملی از سوی تیم باندو، رئیس جمهور صحبت نموده، گفت که بیرق جزء افتخارات چند هزار سالۀ ماست. بلخ شهر بیرق های برافراشته یاد می شد و بیرق ما نماد افتخار افغان ها بوده و است.
وی افزود که بیرق ما نشانۀ افتخار و وحدت ماست و نیروهای پرافتخار امنیتی و دفاعی همه روزه برای حفظ و به اهتزار نگهداشتن آن، فداکاری می کنند.
رئیس جمهور گفت که ورزشکاران ما این بیرق را در میادین ملی و بین المللی به اهتزار درآوردند و از زنان افغانستان بخاطر ایستادگی شان در حفاظت از ارزش ها و همچنان اتحاد و همبستگی و موقف قوی شان در حمایت از جمهوریت و بیرق ملی و به همینگونه از جوانان که به این بیرق به چشم امید می نگرند، ابراز امتنان می کنم.
رئیس جمهور غنی با بیان اینکه بیرق تمثال استواری، عزم و ارادۀ ملی ماست، تصریح کرد که بیرق سمبول حب الوطن است، افغان ها همیشه حب الوطن قوی داشته اند.
رئیس جمهور افزود علمای جهان اسلام به ویژه در نشست اخیر شان در عربستان سعودی که علمای پاکستان نیز حضور داشتند، تاکید کردند که جنگ افغانستان هیچگونه مشروعیت اسلامی ندارد.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد که ما تسلیم طرح های بربادی افغانستان نمی شویم که بیگانگان و شبکه ها می خواهند کشور را به میدان جنگ مبدل سازند.
رئیس جمهور غنی خطاب به طالبان، گفت که آیا به منافع ملی افغانستان متعهد هستید، یا به شبکه ها، آیا می خواهید تخم نفاق بپاشید و آبادی ها و بنیادهای ملی ویران گردد.
رئیس جمهور گفت که صدای ما، صدای صلح است و تمام افغان ها به صلح اجماع دارند، صلح باعزت و پایدار که آینده همه در آن محفوظ باشد.
رئیس جمهور کشور اضافه کرد که ما نیت، برنامه و پلان واضح برای تغییر داریم، نیت ما حفظ ارزش ها، آوردن صلح پایدار و ایجاد نظم در داخل کشور است. پلان عمل آماده می باشد و بزودی شاهد تغییرات خواهید بود