دیدار سترجنرال بسم الله خان محمدی سرپرست وزارت دفاع کشور با محمد فرهاد عظمی والی بلخ

سترجنرال بسم الله خان محمدی با حضور نماینده گان مردم بلخ ، قوماندان قول اردوی ۲۰۹دشاهین، قوماندان امنیه، رییس امنیت ملی و برخی از قوماندانان خیزش های مردمی، طی نشستی با محمد فرهاد عظیمی والی بلخ در زمینه چگونگی وضعیت امنیتی ولایت بلخ بحث و گفتگو نمودند. درین دیدار آقای محمدی از حمایت های گسترده مردم از نظام، اظهار تشکر و سپاس نمود.