نشست هماهنگی با شورای های ولایتی تدویر یافت!

در این نشست رؤسا و اعضای شورای های ولایتی کابل، غزنی، سمنگان، تخار، بدخشان زابل ضمن اعلام حمایت شان از برنامه ها و پالیسی های دولت و نیز نیروهای امنیتی و دفاعی ، مشکلات امنیتی و محیطی شان را با سعید احمد خاموش رئیس عمومی انسجام امور شوراهای محلی در میان گذاشته و پیرامون نقش شوراهای ولایتی در ایجاد ارتباطات با مردم و حکومت صحبت نمودند.
در همین حال أقای خاموش نقش شوراهای ولایتی را در خصوص تحکیم ثبات و حاکمیت قانون مهم خوانده و بر همکاری بیشتر حکومت و شوراهای ولایتی تاکید نمود.
وی به اعضای شوراهای ولایتی اطمینان داد که مطالبات شان را با رهبری اداره و دولت شریک خواهد ساخت