برگزاری جلسه خاص امنیتی به ریاست رئیس جمهور غنی

جلسه خاص امنیتی به ریاست رئیس جمهور محمد اشرف غنی بعد از ظهر امروز در ارگ برگزار گردید.
در این جلسه، ابتدا مسئولین سکتور امنیتی و دفاعی گزارش شان در مورد وضعیت عمومی امنیتی کشور را ارائه کردند.
رئیس جمهورغنی از جریان مکالمه تیلفونی اش با جوبایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا معلومات داد و گفت که رئیس جمهور امریکا از تداوم حمایت کشورش از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، اطمینان داد.
رئیس جمهور کشور پس از بررسی گزارش های مسئولین مربوطه، به منظور بهبود وضعیت امنیتی و خنثی سازی پلان های شوم دشمن، هدایات لازم صادر کرد