والی کندهار و معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله از قطعه نیروهای خاص ۰۳ ریاست امنیت ملی بازدید بعمل آوردند

والی کندهار و معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله از قطعه نیروهای خاص ۰۳ ریاست امنیت ملی بازدید بعمل آوردند
در این دیدار مسوولین یاد شده ضمن رسانیدن پیام رئیس جمهوری بمناسبت عید قربان، از قربانی های أنان در جهت تامین امنیت کندهار قدردانی نمودند