بازدید والی فراه و مسئولین ارگانهای امنیتی از نیروهای دفاعی و امنیتی مستقر در کمربند شهری!

بازدید والی فراه و مسئولین ارگانهای امنیتی از نیروهای دفاعی و امنیتی مستقر در کمربند شهری!
مسعود “بختور” والی فراه، ضمن رسانیدن پیام تبریکی رییس جمهور کشور به مناسبت (عید سرباز) از رشادت ها و جانفشانی سربازان دلیر قدردانی کرد.