والی جدید نیمروز معرفی و رسمآ به کار آغاز کرد

 

الحاج عبدالکریم براهوی طی مراسمی توسط محمد اجمل شاپور معین مالی و اداری اداره مستقل ارگانهای محل به حیث والی نیمروز معرفی و به کار آغاز کرد.
در این مراسم روسای دوایر ملکی و نظامی، اعضای شورای ولایتی، متنفذین و سران اقوام، علمای کرام، اعضای جامعه مدنی و جوانان حضور داشتند.
اجمل شاپور معین مالی و‌ اداری اداره مستقل ارگانهای محلی گفت که با معرفی والی جدید، وضعیت فعلی نیمروز در تمام عرصه ها بهبود خواهد یافت و از مردم خواست تا با اداره محلی همکاری نمایند.
در همین حال والی جدید نیمروز از تمام مردم خواست تا در تامین امنیت با نیروهای امنیتی همکاری نموده تا مردم در آسایش و رفاه زندگی نمایند.