جلسه ارشد امنیتی به ریاست رئیس جمهور، برگزار شد

رئیس جمهور محمد اشرف غنی در جریان سفرش به ولایت هرات، صبح امروز پس از ورود به قول اردوی ۲۰۷ ظفر و معاینه قطعه تشریفات، جلسه ارشد امنیتی را رهبری کرد.
ابتدا قوماندان قول اردوی ۲۰۷ ظفر و والی و سایر مسئولین ولایت هرات، گزارش شان را از وضعیت امنیتی و دفع و طرد تحرکات دشمن با رئیس جمهور شریک ساختند.
رئیس جمهور و سرقوماندان اعلی قوای مسلح پس از استماع گزارش ها و پلان های آنان، شجاعت و قهرمانی نیروهای امنیتی و دفاعی را در امر دفاع از وطن و مردم مورد ستایش قرار داد و به مسئولین سکتور امنیتی و دفاعی در حوزه غرب کشور بخاطر بهبود هرچه بیشتر امنیت، هدایات لازم صادر کرد.