سفر والی لوگر به ولسوالی خوشی

عبدالقیوم رحیمی والی لوگر، در حالی‌که شماری از مسوولین ملکی و نظامی نیز حضور داشتند، به ولسوالی خوشی سفر کرده، علاوه از باز کردن مسیر، مشکلات مردم را از نزدیک استماع نموده، نیروهای تازه نفس جابجا و اکمالات نیز صورت گرفت