محمد طاهر ظهير بحیث والی ولایت بامیان تعيين گردید

به اساس پیشنهاد اداره مستقل ارگان‌های محلی و حکم شماره (۱۳۳۱) مؤرخ (۱۴۰۰/۴/۲۲) مقام عالی ریاست جمهوری؛ محترم محمد طاهر ظهير بحیث والی ولایت باميان مقرر گردید.