والی ولایت بدخشان با شماری ازمقام‌های ارشد نظامی ازخطوط نبرد و پوسته‌های نیروهای دفاعی و امنیتی دیدارکرد

امروز، محترم داکتراحمد بشیرصمیم والی ولایت بدخشان، اعضای شورای ولایتی و برخی ازمقام‌های ارشد نظامی دیگر، ازخطوط نبرد و پوسته‌های نیروهای دفاعی، امنیتی و مردمی درنقاط مختلف بیرون ازشهرفیض‌آباد دیدن کردند.
دراین دیدار ضمن تقدیر و تشویق ازنیروهای دفاعی، امنیتی و مردمی، جهت سرکوب گروه طالبان تصامیم لازم نیز اتخاذ گردید