سفر والی دایکندی به ولسوالی پاتو!

رشیده شهیدی والی دایکندی، به منظور بررسی وضعیت عمومی و امنیتی و رسیدگی به مشکلات مردم به ولسوالی پاتو سفر نمود.
والی ولایت و مسولین نظامی طی این سفر، از خط نخست جنگ بازدید نموده، سپس از نزدیک با خانواده‌های شهدا و زخمیان حوادث اخیر آن ولسوالی دیدار و از آنان دلجویی کردند