کار اعمار یک بند ذخیروی کوچک (چکدم) در ولسوالی خواجه عمری غزنی در حال تکمیل شدن است

کار پروژه بند های ذخیروی آب ریاست حوزه فرعی آب ایستاده ولایت غزنی که به منظور جمع آوری آب‌های برف و باران، کنترول سیلاب‌ها و تغذیه آب‌های زیر زمینی احداث گردیده در حال تکمیل شدن است .
این بند به هزینه ۵ میلیون افغانی در قریه پایمستعلی ولسوالی خواجه عمری ساخته می شود که ۲۰۰۰۰ مترمکعب آب را ذخیره و ۶۰ هکتار زمین را آبیاری می‌کند