کار ساخت تعمیر یک مکتب در ولسوالی جانی خیل پکتیکا، در آستانه بهره برداری قرار دارد

تعمیر مکتب جلال زوی در زمین به مساحت ۷۱۳ متر مربع در یک منزل به هزینه ۲۱ میلیون افغانی از بودجه توسعه‌یی وزارت شهرسازی و اراضی اعمار می‌شود