علمای شهر و لسوالی‌های ولایات زون مرکز در همایشِ بزرگ حمایت شان را از نظام جمهوریت، نیروهای ملی امنیتی و دفاعی کشور اعلام کردند

این همایشِ بزرگ در تالار لویه جرگه با اشتراک محمد یعقوب حیدری والی کابل، رئیس ارشاد، حج و اوقاف ولایت کابل، ولسوالان، روئسای سکتوری، روئسای شورای‌های علمای شهر و ولسوالی‌های ولایات زون مرکز، بزرگان، شخصیت‌های علمی و فرهنگی، جوانان و زنان برگزار شد.
آنان در سخنرانی‌های شان از نظام جمهوریت، نیروهای ملی امنیتی و دفاعی کشور و ارزش‌های بیست‌ سالۀ این نظام حمایت کردند و بر تسریع روند صلح تأکید کردند.
در اخیر این همایش بزرگ قطعنامۀ که از سوی علمای کرام زون مرکز ترتیب شده بود، قرائت گردید که در آن علمای کرام خواهان ختم جنگ، صلح دایمی، آتش بس فوری در کشور و حمایت از علما بزرگ جهان اسلام همچون اتحادیه جهانی علمای اسلام و رابطه العالم مکه مکرمه شدند