صدها تن از باشندگان نورستان حمایت همه جانبه شان را از نیروهای امنیتی و دفاعی اعلام نمودند

آنان ضمن ستایش از فداکاری‌های نیروهای امنیتی، افزودند که زمان آن رسیده است تا علیه دشمنان صلح و ثبات کشور متحد شویم. شویم