کار احداث بند مچلغو پکتیا جریان دارد

این بند در ولسوالی احمد آباد ولایت پکتیا در فاصله ۲۵ کیلومتری شهر گردیز موقعت دارد که با احداث آن، ۲۹۳ کیلووات برق تولید و زمینه آبیاری برای ۲۳۰۰ هکتار زمین مساعد میگردد.
این بند،۲۶۰ متر طول، ۲۸۰ متر عرض، ۴۷ متر ارتفاع و ظرفیت ذخیره سازی ۵.۳ میلیون متر مکعب آب دارا است