کار ساخت پارک‌های صنعتی ولایت کندهار آغاز شد

این پارک‌ ها؛ در مساحت ۳۵۵۷ جریب زمین در دوفاز که فاز شمال آن در ولسوالی دامان و فاز جنوبی آن در ناحیه پنجم شور اندام از طرف شرکت انکشاف ملی به هزینه مالی وزارت صنعت و تجارت ساخته می‌شود.
در این پارک ها، ۳۱۲ فابریکه در بخش‌های مختلف از قبیل: تولید و پروسیس میوه خشک و تازه، پلاسکو، بیکون و ده‌ها فابریکه تولیدی دیگر نیز فعال خواهد شد