صدها تن ازباشندگان قریه متک و گلبهار ولسوالی جبل السراج ولایت پروان ، حمایت شان را از نیروهای امنیتی و دفاعی اعلام کردند.

صدها تن ازباشندگان قریه متک و گلبهار ولسوالی جبل السراج ولایت پروان ، حمایت شان را از نیروهای امنیتی و دفاعی اعلام کردند.