شمیم خان کتوازی رییس اداره مستقل ارگان‌های محلی، در راس یک هیئت بلند رتبه دولتی به منظور بررسی وضعیت عمومی ولایت پکتیا وارد آن ولایت شد.

شمیم خان کتوازی رییس اداره مستقل ارگان‌های محلی، در راس یک هیئت بلند رتبه دولتی به منظور بررسی وضعیت عمومی ولایت پکتیا وارد آن ولایت شد.
در این سفر آقای کتوازی ضمن بررسی وضعیت عمومی امنیتی ولایت پکتیا، با رهبری ملکی و نظامی دیدار نموده و همچنان به منظور بلند بردن مورال نیروهای امنیت و دفاعی از نزدیک با آن‌ها دیدن خواهد کرد