جریان کار سرک توپ دره ولایت پروان !

این سرک ۴.۴۹ کیلومتر طول دارد که اکنون آسفالت ریزی لایه دیگر آن جریان دارد و پروژه متذکره از سوی حکومت افغانستان تمویل و با تکمیل شدن آن مشکلات رفت و آمد باشندگان توپ دره ولایت پروان حل خواهد شد.