عبدالولي واحدزی به حیث والی ولایت لغمان گماشته شد

به اساس پیشنهاد اداره مستقل ارگان‌های محلی و حکم شماره (۹۷۵) مؤرخ (۱۴۰۰/۳/۲۵) مقام عالی ریاست جمهوری، آقای عبدالولي واحدزی به حیث والی ولایت لغمان تقرر حاصل نمود