ستر پاسوال عبدالصبور قانع بحیث والی جدید هرات معرفی و به کار آغاز کرد

ستر پاسوال عبدالصبور قانع بحیث والی جدید هرات، امروز توسط شمیم خان کتوازی رییس اداره مستقل ارگانهای محلی طی یک برنامه رسمی به اداره ولایتی و مردم هرات معرفی و به کار آغاز کرد.
آقای کتوازی بر هماهنگی و مدیریت برنامه‌های حکومت به منظور بهبود عرضه خدمات، تقویت حکومتداری خوب و پاسخگویی به نیازمندی‌های شهروندان تأکید کرد.