پیام تسلیت و همدردی!

با اندوه؛ شیرمحمد ابو طارق مجلسی ولسوال مارمل ولایت بلخ از اثر بیماری که داشت داعی اجل را لبیک گفته و به حق پیوست.
انا لله و انا الیه راجعون
رهبری ارگانهای محلی، مراتب تسلیت و همدردی خود را به خانواده و دوستان مرحومی ابراز داشته و برای متوفی از بارگاه خداوند متعال بهشت برین و برای بازمانده گانش صبر جمیل استدعا میدارد‌.
با احترام
شمیم خان کتوازی رییس اداره مستقل ارگانهای محلی