پیام تسلیت و همدردی!

با اندوه دریافتیم که داکتر فضل الله مجددي والی اسبق تخار به اثر مریضی که عاید حالش گردیده بود داعی اجل را لبیک گفته و به حق پیوست.
انا لله و انا الیه راجعون
رهبری اداره مستقل ارگانهای محلی، مراتب تسلیت و همدردی خود را به خانواده و دوستان مرحومی ابراز داشته و برای متوفی از بارگاه خداوند متعال بهشت برین و برای بازمانده گانش صبر جمیل استدعا میدارد‌.
با احترام
شمیم خان کتوازی رییس اداره مستقل ارگانهای محلی