یک باب مهمان‌خانه در مرکز ولایت پکتیا در آستانه بهره برداری قرار دارد

این مهمان‌خانه در مساحت ۱۰۰۰ هزار متر مربع با داشتن ۷۶ اتاق خواب و سایر ضروریات از سوی ریاست ساختمانی بنایی شرکت انکشاف ملی به هزینه مالی اداره عملیاتی ریاست جمهوری ساخته شده که به زودی تکمیل و به بهره‌برداری سپرده خواهد شد