مقبره ابوریحان بیرونی در ولایت غزنی اعمار می‌شود

مقبره ابوریحان بیرونی در ولایت غزنی اعمار می‌شود
این پروژه در ساحه ی به مساحت ۷۲۰۰ متر مربع در شهر تاریخی غزنی اعمار می‌شود که شامل ساختمان مقبره و سایر ملحقات مورد نیاز میباشد که عنقریب کار ساختمانی آن آغاز خواهد شد