رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی با والی لغمان ملاقات نمود

در این دیدار رحمت الله یارمل والی لغمان ضمن ارائه معلومات از وضعیت کنونی امنیتی مرکز و ولسوالی ها، مشکلات و پیشنهادات منطقوی ولایت لغمان را در بخش های تامین امنیت و آوردن ثبات، تجهیز بیشتر و ایزاد تشکیل سکتورهای امنیتی و دفاعی، خدمات صحی و دیگر بخش‌ها با آقای کټوازی در میان گذاشت.
شمیم خان کټوازی رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی گفت که رهبری حکومت در این اواخر توجه ویژه به تامین امنیت لغمان نموده که در نتیجه حملات دشمن از سوی نیروهای امنیتی و دفاعی دفع و وضعیت رو به بهبود میباشد.
آقای کټوازی همچنین از اداره محلی لغمان بخاطر مدیریت بحران جنگ در آن ولایت استقبال نموده گفت که دولت افغانستان متعهد است که برای تامین و تحکیم صلح و ثبات در سطح محلات، پلان ها و تدابیر منسجم ترتیب و تدوین نماید.
رئیس اداره از شریک نمودن مشکلات باشنده گان آن ولایت با ادارات مربوطه به والی لغمان اطمینان داد و نیز وعدۀ هر نوع همکاری های اداره به وی سپرد