کار اعمار یک باب مکتب در ولسوالی سیدآباد میدان وردگ تکمیل و به بهره برداری سپرده شد

این مکتب متوسطه به هزینه بیشتر از ۲۷ میلیون افغانی از سوی شرکت انکشاف ملی در دو طبقه در مساحت هفت جریب زمین، در منطقه ملی خیل از مربوطات دره شنیز ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ اعمار گردیده، ضمن ۱۰ صنف درسی، چاه آب آشامیدنی سایر ملحقات دیگر را دارا می‌باشد.