آغاز کار پنج پروژه انکشافی در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور

این پروژه‌ها شامل اعمار ۹۶۷ متر دیوار استنادی، یک باب بند آب‌گردان، دو پایه پُلچک و دو پایه پُل می‌باشد که به هزینه مجموعی ۴۴ میلیون و ۱۲۸ هزار افغانی به شمول ده فیصد سهم مردم از بودجه وزارت احیا و انکشاف دهات و ازطریق برنامه ملی انسجام ساحوی توسط شورای‌های انکشافی مربوطه ساخته می‌شود.
با تکمیل این پروژه‌ها حدود ۱۵۰۰جریب زمین زراعتی تحت پوشش آبیاری قرار گرفته و ۱۱۰۰ فامیل از مزایای آن بهره مند خواهند شد.