هفته انکشاف معارف


امروز به صورت آنلاین رییس جمهور به مناسیت هفته معارف در ۱۲ ولایت کشور مکاتب که اعمار گردیده بود را افتتاح و به بهره برداری سپرد.