عواید روزانه گمرک در کندهار از ۱۸ میلیون به ۷۰ میلیون افغانی افزایش یافته است

والی کندهار طی کنفرانس خبری گفت که در نتیجه اصلاحات و مبارزه با فساد در ریاست گمرک این ولایت و با آمدن رهبری جدید، عواید روزانه گمرک از ۱۸ میلیون افغانی به ۷۰ میلیون افغانی افزایش یافته است.