ضیا‌ء الحق امرخیل والی ننگرهار در دیدار با امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری روی وضعیت امنیتی، انکشافی و اجتماعی ولایت ننگرهار بحث و گفتگو کرده است

ضیا‌ء الحق امرخیل والی ننگرهار در دیدار با امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری روی وضعیت امنیتی، انکشافی و اجتماعی ولایت ننگرهار بحث و گفتگو کرده است