ساختمان لیلیه ذکور پوهنتون هرات در آستانه بهره برداری!

ساختمان لیلیه ذکور پوهنتون هرات در آستانه بهره برداری!

این لیلیه ظرفیت پذیرش حدود یک هزار دانشجوی پسر را دارا می باشد.