رییس اداره مستقل ارگانهای محلی با والی ننگرهار دیدار کرد


در این دیدار ضیاالحق امرخیل والی ننگرهار، در مورد وضعیت اجتماعی و امنیتی ننگرهار، حکومتداری، پیشرفت پروژه های انکشافی به شمیم خان کتوازی رییس اداره مستقل ارگانهای محلی معلومات ارایه نموده و خواست ها و مشکلات مردم آن ولایت را در مورد مسایل مختلف نیز شریک کرد.
شمیم خان کټوازی رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی پس از صحبت‌های والی ننگرهار، گفت که حکومت اراده جدی دارد تا در سطح ولایت ننگرهار امنیت و ثبات را تامین نموده و در این راستا همکاری مردم را مهم خواند.
آقای کټوازی، از والی ننگرهار خواست که به مطالبات و مشکلات مردم رسیده گی نموده و زمینه مشارکت آنان را در روند حکومتداری محلی نهادینه سازد.