رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی با والی لغمان دیدار نمود

در این دیدار رحمت الله یارمل والی لغمان ضمن ارائه معلومات در رابطه به وضعیت اجتماعی، اقتصادی و امنیتی، نیازمندی ها، مشکلات و دستآوردهای مردم و ادارۀ محلی را در خصوص ارتقاء ظرفیت ادارات به سطح ولایت، نحوه اجرای پروژه های عمرانی و تدوین پلانها و برنامه ها، رسیده گی به مشکلات بیجاه شده گان و خانواده های بی بضاعت، زراعت، مدیریت آب، مبارزه با فساد اداره و موضوعات مختلف را شریک نمود.
شمیم خان کټوازی رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی از تلاش های ادارۀ محلی بخاطر ایجاد تغییرات مثبت در وضعیت حکومتداری و امنیت، ستایش نموده، گفت که اداره مصمم است تا برای آینده و پیشرفت محلات، دیدگاه های واضح و پلان های منسجم ترتیب و تدوین نماید.
آقای کټوازی به والی لغمان اطمینان داد که مشکلات مردم و اداره محلی آن ولایت را با رهبری حکومت شریک نموده و به هدف بهتر شدن امور به وی وعده هر نوع همکاری را داد.