والي لوگر مشکلات باشنده گان ده کلنگار را از نزدیک استماع نمود

عبدالقیوم رحیمی والی لوگر در حالیکه حسیب الله ستانکزی رئیس شورای ولایتی نیز وی را همراه بود به قریه ده کلنگار رفته مشکلات و خواسته های مردم را از نزدیک مشاهده نموده به باشنده گان محل وعده سپرد که در حصه حل آن اقدام جدی خواهد کرد.