تعمیر مکتب ابتدائیه خواجه علی بابا در ولسوالی دند کندهار پس از اعمار به بهره برداری سپرده شد

روح الله خانزاده و رنگینه حمیدی سرپرست وزارت معارف طی سفر به ولسوالی دند در حضور مسوولین و بزرگان قوم، تعمیر مکتب ابتدائیه خواجه علی بابا را افتتاح نمودند.
تعمیر مکتب یاد شده از سوی برنامه اقرا در مدت یکسال اعمار گردیده که دارای ۶ اطاق درسی و سهولت های لازم میباشد.