در سال جاری حاصلات توت زمینی در ننگرهار ۱۵۰ تن تخمین گردیده است

در ولسوالی‌های سرخ رود، دره نور، خوږیانی، گوشته، کوز کنر و پیچراگام ولایت ننگرهار از سوی ریاست زراعت و دهاقین روی ۷۳ جریب زمین توت زمینی کشت گردیده، که در سال جاری حاصلات آن ۱۵۰ تن تخمین شده است.