رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی با والی پنجشیر دیدار نمود

در این دیدار انجنیر کمال الدین نظامی والی پنجشیر، خواست‌ها و مطالبات اداره محلی و مردم را در خصوص توجه به توسعه و پیشرفت ولسوالی ها و تعیین ولسوالان جدید شریک نموده، خواهان همکاری های بیشتر حکومت و اداره مرکزی در خصوص حل مشکلات ادارۀ محلی گردید.

وی هم‌چنان از رئیس اداره خواست تا در قسمت بهبود روند برنامه میثاق شهروندی در ولایت پنجشیر در هماهنگی با ادارات مربوطه، توجه ویژه مبذول دارد.

شمیم خان کټوازی رئیس ادارۀ مستقل ارگانهای محلی ضمن مثبت خواندن کار های انجام شده در پنجشیر، تاکید نمود که تطبیق و تحقق حکومتداری خوب می‌تواند روند توسعه و پیشرفت در کشور را شدت بخشیده و مشکلات و چالش ها را در سطح محلات حل نماید.

آقای کټوازی از همکاری اداره مرکزی با اداره محلی پنجشیر اطمینان داد و خاطر نشان نمود که حکومت افغانستان حکومتداری خوب را یکی از مسوولیت های اصلی خویش می‌داند و برای تحقق آن تلاش های را در ابعاد و سطوح مختلف به راه انداخته است.