ورکشاپ آموزشی مقرره طرز نظارت شوراهای ولایتی برای اعضای شورای ولایتی ولایت سمنگان دایر گردید

ورکشاپ آموزشی مقرره طرز نظارت شوراهای ولایتی برای اعضای شورای ولایتی  ولایت سمنگان روسای ادارت محلی، مامورین مقام ولایت، اعضای جامعه مدنی مقیم ولایت سمنگان و  اصحاب مطبوعات به تاریخ ۱۹ برج میزان ۱۳۹۶ دایر گردید. 

مقرره طرز نظارت شورا های ولایتی که اخیراً مورد تایید کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان و توشیح جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قرار گرفته است، طی ورکشاپ آموزشی با حضور داشت والی سمنگان محترم عبدالکریم خدام، اعضای شورای ولایتی ولایت، روسای ادارت محلی، مامورین مقام ولایت، اعضای جامعه مدنی مقیم و اصحاب مطبوعات  مقیم ولایت سمنگان به تاریخ ۱۹ برج میزان ۱۳۹۶ سال روان به معرفی گرفته شد.

 

در ابتدا  محترم حاجی صفت الله سمنگانی،  رئیس شورای ولایتی سمنگان ضمن خوش آمدید مهمانان  از مرکز همکاری و تلاش های اداره مستقل ارگانهای محلی در راستای توانمند شدن شورا های ولایتی کشور که جد و جهد بی شایبه نموده است اظهار سپاس  و امتنان نموده افزودند که تایید این مقرره یکی از دست آوردهای نهایت ارزنده هم برای دولت افغانستان و هم  برای شوراهای ولایتی محسوب میگردد. ایشان علاوه کردند که شوراهای ولایتی منبعد میتوانند که با استفاده از همین مقرره کار و فعالیت های بهتر شانرا را برای عرضه خدمات خوبتر و حکومت داری خوب  به پیش ببرند. ناگفته پیداست که تاید این مقرره بدون شک سبب میشود تا اصل حاکمیت قانون و حکومت داری خوب تمیثل شود. ایشان در حضور داشت والی ولایت سمنگان محترم عبدالکریم خدام ، اعضای شورای ولایتی  و روسای ادرات تاکید کردند که شورای ولایتی سمنگان خواهان این است که اسناد پروژه های انکشافی که در این ولایت تطبیق میگردد را بدسترس اعضای محترم شورای ولایتی قرار بدهند تا باشد که شورای ولایتی در هر برهه از  زمان همه پروژه های که قرار است در این ولایت تطبیق گردد نظارت به عمل  اورند.

 

ثانیا محترم عبدالکریم خدام والی ولایت سمنگان  صحبت نمودند و بر گزاری این ورکشاپ را خیلی ارزنده و ممد خوانند. ایشان افزودند که توشیح همچون مفرره راهکاری است که میتواند شورا ولایتی را با مقام ولایت و همه ادارات مقیم در این ولایت به صورت کل هماهنگ ساخته و باعث میگردد که از پراکندگی جدی در عرصه کار های حکومتداری محلی جلوه گیری صورت گیرد. ایشان ضمن تاکید بر نقش شوراهای ولایتی در حکومت داری خوب در حضور داشت ریس و اعضای شورای ولایتی تاکید نمودند که باید هر نوع معلومات و سندی که میتواند شورای ولایتی را کمک کند برای شان تهیه شود تا باشد که شورای ولایتی به وجه احسن از پروژه های انکشافی که در این ولایت تطبیق میگردد نظارت به عمل آورند. محترم خدام روی نقش مثبت شوراهای ولایتی در امر حکومتداری از تعریف نظارت در چوکات این مقرره استقبال نموده اظهار داشتند که با تطبیق این مقرره روابط کاری میان شورا و ادارات ولایتی ببهود خواهد یافت و مشکلاتی که از مجرای این مقرره به اداره ولایتی مواصلت می ورزد رسیدگی صورت خواهد گرفت. ایشان از اداره مستقل ارگانهای محلی تشکری نمودند که بعد از غور و بررسی همه جانبه مقرره طرز نظارت شوراهای ولایتی  به تصویب کابینه و جلالتماب رئیس جمهور دولت افغانستان رسانیدند.

 

محترم حشمت هجران مشاور ریاست  عمومی انسجام امور شورا های  محلی ضمن انتقال سلام های و تمنتیات نیک رهبری اداره مستقل ارگانهای محلی  برای حاضرین  و معرفی مقرره طرز نظارت به  اشتراک کننده گان، نتایج متوقعه آن را مثبت تلقی نموده از اشتراک کننده گان خواستند تا مطابق این مقرره به مسائل مربوط به نظارت رسیدگی نمایند.  ضمن محترم حشمت هجران از موسسه محترم GIX/RCD   جهت حمایت مالی همچو برنامه ها تشکر نمودند. ورکشاپ طبق اجندای از قبل ترتیب شده با موفقیت کامل به پیش برده شد.